காதல் வியாபாரி

21 May

வாழ்க்கை எனும் சந்தையில்,
காதல் எனும் வியாபாரத்தில்,
என் மனதை உனக்கு ஏற்றுமதி செய்து விட்டேன்…
ஆனால் உன் மனதை எனக்கு இறக்குமதி செய்ய ஏன் யோசிக்கிறாய்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: