ஒரே அலைவரிசை நீ…

2 Jun

என் மனமென்னும் வானொலியின் ஒரே அலைவரிசை நீ…

ஏனோ சில சமயம் கொற கொற…

சில சமயம் இனிமையான பாடலாக….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: