தமிழ் மேல் காதல்….

18 Jun

காதல் கொள்வதற்கு காரணம் தேவையில்லை,

காதல் செய்வதற்கு விளம்பரம் தேவையில்லை,

வீணர்களின் வீராப்பில் தமிழ் வாழ விரும்பவில்லை,

வார்த்தை ஒரு வண்ணம், செயல் ஒரு வண்ணம்

பச்சோந்திகளுக்கு காதலர் பட்டம் தேவையில்லை….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: