எப்படி பிரிவேன்

25 Jun

எங்கும் வந்தாய், என் மனதோடு…………
எங்கும் தெரிந்தாய், என் கண்ணோடு……
எப்படி பிரிவேன், உன் நினைவோடு……..!

Advertisements

5 Responses to “எப்படி பிரிவேன்”

 1. shree October 11, 2008 at 8:38 am #

  nice kavithai but u love faliur ra

 2. mogan October 17, 2008 at 3:30 pm #

  நன்று…

 3. nanthu July 23, 2009 at 7:59 am #

  good…

 4. murugan September 18, 2009 at 6:44 am #

  don ‘t worry friend

 5. geetha December 3, 2009 at 3:55 pm #

  இது என் கவிதை பக்கம்…. பல கால கட்டங்களில் வடிவமைத்த எண்ணங்களை ஒவ்வொன்றாய் எழுதுகிறேன்… முடிந்தால் திரும்பி பாருங்கள்…http://yezhuththu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: