அவ்வப்போது, கலைத்து விடுகிறாய் என்னை!

22 Jul

என் மனதை என்ன தான் ஒரு நிலைப்படுத்தி,
அழகிய சாலையாக சமன்படுத்தி வைத்திருந்தாலும்,
அவ்வப்போது, டெலிபோன் காரர்கள்,
ஹைவே காரர்கள், PWD காரர்கள்,
தோண்டிப் போட்டு போய் விடுவது போல,
என் மனதை உன் பேச்சாலும், உன் பார்வைகளாலும்,
உன் சிரிப்பாலும் கலைத்து விட்டுச் சென்று விடுகிறாய்…

Advertisements

2 Responses to “அவ்வப்போது, கலைத்து விடுகிறாய் என்னை!”

  1. eswari October 24, 2008 at 6:00 am #

    Nijamaathaan solreengala……..?

  2. naga October 24, 2008 at 6:52 pm #

    Nijamathanga….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: