காதலை ஏற்க மறுக்கிறாய்..

10 Feb

பேருந்து ‘Conductor’ தன் சில்லறை பைப் போல் தான் நானும்

என் காதலை பத்திரமாய் என்னுள் எங்கும் எடுத்து செல்கிறேன்….

ஆனால், நீ ‘Insulator’ ஆக மாறி என் காதலை ஏற்க மறுக்கிறாய்..

Advertisements

One Response to “காதலை ஏற்க மறுக்கிறாய்..”

  1. pushpa July 20, 2009 at 7:32 am #

    ean kathal kavithai enaku romba pidikum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: