என் காதலை அல்ல என் உயிரை

25 May


என் காதலை துகிலுரித்து தான்
உன் நினைவுகள் சிரிக்கிறது…

அடக்க நினைத்தாலும் திமிறி வரும் காளயாய் உன் நினைவு
என்னை முட்டி மோதி கிழே சாய்த்து விடுகிறது…

என் செல்லிட பேசியில், என் கனினியில், என் மனதில்,
இப்போது எனக்குள் என்று யாதுமாகி விட்டவள் நீ…

உன் பெயரை எழுதி வருடுவதும், உன் புகை படத்தை
பார்த்திருப்பதும் எத்தனை நாள் நீளுமடி பெண்ணே?

எத்தனை முறை விழுந்து விழுந்து எழுந்தாலும்
நடக்க நினைக்கும் குழந்தையாய் நான்…

ஆனால் நான் கிழே விழுந்தாலும் பரவயில்லை என்று
நடை பழக விடும் எண்ணம் கொண்டவளாய் நீ..

மறைக்கும் உன் அழுகை எனக்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துகிறது, கண்ணீர் உன் ஆயுதமா?

பொருந்தா காதல் என விட்டு விடலாம் என்று நினைக்கும் போதெல்லாம்
நான் விட்டு விட துடிப்பது என் காதலை அல்ல என் உயிரை!

Advertisements

One Response to “என் காதலை அல்ல என் உயிரை”

  1. Sateesh September 19, 2009 at 7:56 am #

    கனினி அல்ல கணினி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: