Bun கவிதைகள் -4

2 Oct

கஷ்டப்பட்டு படிப்படியாக
முன்னேறி வருகிறேன்..
‘படியில் நிக்காதப்பா’ நடத்துனர்

நிறைய யோசித்திருக்கிறேன்,
25 ம் வயதில் என்ன செய்ய வேண்டுமென்று
இப்போது யோசித்ததை பற்றி யோசிப்பதேயில்லை….

பகிர்தலின் உச்சக்கட்டமே காதலாகும்……
சிலவற்றைத் தவிர…….

One Response to “Bun கவிதைகள் -4”

  1. jegadesh October 12, 2010 at 10:56 am #

    Beautiful
    Bun கவிதைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: