சிலரின் காதலும் பலரின் காதலும்

30 Jul

காதலை வெறுத்து ஒதுங்கியவர்கள் சிலர்…
காதலை விரும்பி ஏற்றவர்கள் பலர்…..

காதலை விற்றவர்கள் சிலர்….
காதலை தொலைத்தவர்கள் பலர்….

காதலை வென்றவர்கள் சிலர்…..
வென்ற காதலை கொன்றவர்கள் பலர்……

காதலை காமம் என நம்பியவர்கள் சிலர்….
காமத்தை காதலென எண்ணி ஏமாந்தவர்கள் பலர்….

காதலை ஊரறியாமல், கள்ளத்தனமாய் செய்தவர்கள் சிலர்….
கள்ளக்காதலை ஊரறியாமல் அரங்கேற்றியவர்கள் பலர்…..


காதலை வாழ்கையில் நிறுத்தி சென்றவர்கள் சிலர்….
வாழ்க்கையை காதலில் முடித்து கொண்டவர்கள் பலர்…

விவரமறியா வயதிலிருந்து காதல் கொண்டவர்கள் சிலர்…..
வாலிப வயதை தாண்டியும் காதல் மன்னனாய் இருந்தவர்கள் பலர்….

பல காதல்களை கொண்டவர்கள் சிலர்…..
ஒரே காதலை செய்தவர்கள் பலர்….

காதலை காதல் செய்தவர்கள் சிலர்…
காதலியை காதல் செய்தவர்கள் பலர்….

காதலை, மனைவி அமையும் வரை, அருவமாகவே வைத்திருந்தவர்கள் சிலர்….
காதலை, மனைவி ஆகும் வரை, காதலியின் உருவத்தில் பார்த்தவர்கள் பலர்….


காதல் தோல்வியை சுவைத்து பக்குவமடைந்தவர்கள் சிலர்….
காதலில் வெற்றி பெற்றும் பக்குவமடையாதவர்கள் பலர்…..

விளையாட்டாய் காதலை தொடங்கியவர்கள் சிலர்….
காதலை விளையாட்டாய் முடிப்பவர்கள் பலர்….

காதலை கல்யாணமாய் மாற்றியவர்கள் சிலர்….
கல்யாணத்தை காதலாய் ஆக்கியவர்கள் பலர்….

நட்பில் காதலை கண்டவர்கள் சிலர்…
காதலை நட்பில் முடித்தவர்கள் பலர்….

Advertisements

One Response to “சிலரின் காதலும் பலரின் காதலும்”

  1. anitha410 November 12, 2011 at 8:29 am #

    NIce ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: