நீ மறைத்து வைத்த பொய் மீன்கள்

15 Oct

தினமும் விழிகளில்
மை பூச மறந்தாலும்
பொய் பூச மறப்பதில்லை நீ –
அதுவும் உனக்கு அழகென்ற ஆணவத்தில்…

என்னை ரசித்திடும் நேரத்தில்
அப்பொய் திரை சரிந்தாலும்
சட்டென்று சரி செய்து கொள்வாய் –
சில நொடிகளே எனினும்
கவனிக்க தவறுவதில்லை நான்…

என்னை வெறுப்பதாய் சொன்னதும்,
மூண்ட என் சோக மௌனம் கண்டு
உன் கண்கள் கலங்குவதுண்டு –
எத்தனை முறை தான் சாதிப்பாயோ
அதை கண்களில் தூசி என்று..

கூச்சமின்றி உன் நண்பர்களின்
கைகோர்த்து செல்லும் நீ
என்னுடன் கை குலுக்கவே
நடுக்கம் கொள்கிறாய் –
தொடுதலால் உன் உணர்வுகள் அறிந்திடுவேன் என்றோ….

உன்னையும் மறந்து
என்னோடு சிரித்ததற்கு
கடிந்து கொள்ளாதே உன்னை….
நீ நடித்தாலும் இயல்பாய் நடந்தாலும்
உண்மையை நான் அறிவேன் …

வலையில் மாட்டிய மீன்களாய்
உன்னுள் தவிக்கும் உன் பொய்களுக்கு
விடுதலை வழங்கடி பெண்ணே
நான் சிக்கி கொள்வேன் உன்னிடம்
அதற்கு பதிலாக…!!!!

 

Advertisements

2 Responses to “நீ மறைத்து வைத்த பொய் மீன்கள்”

  1. Ragu October 29, 2011 at 12:53 pm #

    Too good a poem…

  2. Aniths November 10, 2011 at 8:24 am #

    NIce ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: