முத்தங்கள் முடிவிலி

1 Feb

love,lovers,couple,cute,kiss-9ff128f1781d546729b8bd178df82946_h_large
போகிற பாதையில்
சுயத்தை தொலைத்து, காதலில் விழுந்து,
அரிதானது இடைவெளி,
ஆடும் கண்மணிகள், சூடும் பூமாலைகள்,
இசைந்தாடும் இதழ்கள்,
பின்னோக்கி பாயாத நட்பின் பரிவர்த்தனைகள்,
காதலாய் கணியும்,
படைப்பின் பிரிவுகள் உணர்த்தும் வசனங்கள்,
கவிதை சமையல்,
காதல் பசியாறியிருக்கும், பின்னொன்று வந்திருக்கும்.
செயற்கையாய் பழகிவிட்டோம்,
இயற்கை அப்பாலில்லை, உன்னில் உணர்கிறேன்.
காதல் வினைச்சொல்,
நீ அந்த காதலுக்கு உரிச்சொல்.
முத்தங்கள் முடிவிலி,
ஒத்தைப்படை கூடாதென நீயும், நானோ
இரட்டைப்படையும் கூடாதென!
அருவமாக காதல், உருவமாக நீ!
எட்டாத வானத்திலுள்ள,
மேகம் விலகி செல்வது இயற்கை.
இயல்பானது வாழ்கை!
பொய்கள் பொய்த்து போனது அல்லவா?
தனிமை வளர்ந்தது.
திருடப்பட்டது காதல் நம் இருவரிடமுமிருந்து!
இருவருக்கும் தெரிந்தே
காதலின் மீட்சி மீட்டெடுக்க முடியாததானது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: