திருடனை போலல்லவா பார்க்கிறாய்

3 Feb

surya
என் வாழ்கையில் ஒரு வரி தந்தி போல் தான் வந்து சேர்ந்தாய்…
புயலாய் மாற்றங்கள் இல்லையெனினும், புயலுக்கு பின் வருகிற அமைதியாய் இருந்தாய்….

எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் கடைசி பக்கத்தினை முடிக்கும்போது,
ஆவலுடன் வந்து முதல் பக்கத்தை புரட்டுகிறாய்…

அவசர உதவிக்கு 100, 103, 108 என எல்லா எண்களையும்,
என் செல்லிடபேசி எண்ணாகவே தெரிந்து வைத்திருக்கிறாய்…
ஆனால், உன் மனதை கேட்டால் மட்டும் திருடனை போலல்லவா பார்க்கிறாய்….

தேவையென்றால் தான் காதலென்றால்,
மீதிக்கணம் ஏன் மௌன மொழி பேசுகிறாய்?

தூரத்தில் வரும் உன்னிடம் வந்து நட்பாய் நலம் விசாரிப்பதை விட,
கண்டதும் கண்கள் விரிய வந்து கட்டியணைப்பது தான் என் காதல்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: